Դպրոցի պատմությունը

Posted by: | Posted on: Դեկտեմբերի 8, 2016

Մեր դպրոցը 150 տարեկան է:
Ով չունի պատմություն,նա չունի անցյալ,,ով չունի հիշողություն,չի կարող ունենալ ոչ պատմություն, ոչ անցյալ: Մարդուն, ժողովրդին որպես անկախ,ազատ միավոր վերացնելու ամենակարճ ճանապարհը նրան հիշողությունից զրկելն է, այթմատովյան մանկուրտ դարձնելը:
Մաշտոցն էր,որ եկավ դառնալու մեր հիշողությունը,հիշողությունը մեր իսկ գոյության,մեր իսկ մասին:Մաշտոցն էր,որ մեզ վերադարձրեց մեր անցյալը,անցյալի մեր պատմությունը:Մեր ազգի պատմության ամենամեծ սխրանքը իրագործելուց հետո նա շրջեց ողջ Հայաստանով,բացեց դպրոցներ բազում:Մի դպրոց էլ Մաշտոցը հիմնել է Գուգարքի Աշուշա բդեշխի պատվերով ՀՀ լոռու մարզի Մարգահովիտ գյուղի մոտակայքում գտնվող գյուղի հին բնակավայրերից մեկում՝ Այբասանում:Այբասան,այսինքն այբ ասողներ:Այբասանի դպրանոցի հին եվ բարի ավանդույթները,այն է՝ սերը դեպի գիտելիքի լույսը,խոնարհումը տառաճանաչության եվ գրի հանդեպ,անցնելով դարերի միջով,հասել է ցայսօր:
Ինչպես Հայաստանի շատ ու շատ բնակավայրեր,Այբասան-Համզաշեն-Համզաչիման-Մարգահովիտն էլ
/ի դեպ այս անունն արհեստական է եվ ժամանակն է,որ մտածենք գյուղի պատմական անունը,այն է՝Այբասան կամ Համզաշեն,վերականգնելու մասին/ունեցել է դառը պատմություն,հիմնվել,ավերվել,հիմնվել:Այբասանը 10-րդ դարում վերակնգնվել է արդեն նշավոր պետականեվ ռազմական գործիչ,մեծ հայրենասեր Գրիգոր Համզե Պահլավունու կեղմից Համզաշեն անվամբ,գյուղումկառուցում է նաեվ եկեղեցի, որը նման է եղել Անիի Ապաղումրենց եկեղեցուն:Պահլավունի իշխանը դրանով իր երախտագիտությունն է հայտնել հայոց զորքի համար արագավազ ձիեր բուծող այբասանցիներին:Համզե կամ Համզա արաբերեն բառ է,որ նշանակում է ախորժակ ունեցող: Ինչպես երեվում է գյուղը եղել է նաեվ գավառի կենտրոն:Իսկ Խաչատուր Աբովյանը իր «Վերք Հայաստան»-ի վեպում գրում է,որ Աղասին Համզաչիմանի անտառում եղնիկ էր որսում:
Մեր նշանավոր գրողների եվ գիտնականների /Սերո Խանզադյան,Հայկ Խաչատրյան եվ այլ/ ուսումնասիրությունները,ինչպես նաեվ գյուղում եվ հարակից տարածքներում եղած ավանդապատումները փաստում են,որ Մարգահովիտը եղել է պատմական Հայաստանի հնագույն բնակավայրերից մեկը:Պատմության ընթացքում Դսեղից,Շնողից,Անիից,Արցախից եվ այլ հեռավոր տեղերից հետագայում Համզաչիման վերադարձողները եղել են նախկին տեղաբնակներ:

 


«Ապրել միասին՝ հարգելով համերաշխությունը, մարդասիրական արժեքներն ու բազմազանությունը՝ իբրև խաղաղության և բարօրության հիմք ֆրանկոֆոն տարածաշրջանում»

Posted by: | Posted on: Հոկտեմբերի 22, 2018

Մարգահովիտի Հ. Թումանյանի անվան միջն. դպրոցի ուսումնական աշխատանքների գծով փոխտնօրեն Հ. Սարուխանյանի և օտար լեզուների մ/մ ուսուցիչներ՝ Ա. Հովհաննիսյանի, Ս. Թադևոսյանի, Ն. Սաֆարյանի , Ա. Ավագյանի, Ն. Բերոյանի համագործակցության արդյունքում իրականացվեց դաս՝ նվիրված Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության 17-րդ գագաթնաժողովի թեմային:
Դասի թեման էր. «Ապրել միասին՝ հարգելով համերաշխությունը, մարդասիրական արժեքներն ու բազմազանությունը՝ իբրև խաղաղության և բարօրության հիմք ֆրանկոֆոն տարածաշրջանում»
Դպրոցի 7-11-րդ դասարանների սովորողները հնչեցրին աշխարհը առանց ստի ու անարդարության տեսնելու, մարդու արժանապատվությունը ոտնահարումից փրկելու ուղերձներ հայերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն, ռուսերեն, գերմաներեն՝ ուղղված Ֆրանկոֆոն աշխարհին, ովքեր բնակվում են տարբեր կլիմայական գոտիներում, ունեն բազմազան պատմություններ և տարբեր մշակույթների կրողներ են:


3-րդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություն

Posted by: | Posted on: Հոկտեմբերի 10, 2018

Եռամսյակային ֆինանսական հաշվետվություն


Ներքին գնահատում 2017-2018թթ.

Posted by: | Posted on: Սեպտեմբերի 14, 2018

Ներքին գնահատում 2017-18


ՀՀ Լոռու մարզի ,,Մարգահովիտի Հ. Թումանյանի անվան միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ-ը հայտարարում է մրցույթներ՝ դասվարի (18դասաժամ) և ռուսաց լեզվի (11 դասաժամ) ուսուցչի թափուր տեղերի համար:

Posted by: | Posted on: Սեպտեմբերի 14, 2018

Ուսուցչի պաշտոնի համար նախատեսված վարձատրությունը որոշվում է  ըստ դասաբաշխման:Մրցույթի մասնակիցների գիտելիքների և մասնագիտական կարողությունների ստուգումն անցկացվելու է 2 փուլով՝ գրավոր և բանավոր՝ ըստ ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից հաստատված հարցաշարերի:

Մրցույթին մասնակցելու համար անձը հանձնաժողովին է ներկայացնում ՝

1.Հանձնաժողովի անունով գրավոր դիմում՝ նշելով այն աշխատատեղը, որին հավակնում է ( Ձև 1),

2.Փաստաթուղթ (դիպլոմ)՝  <<Հանրակրության մասին>> ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին  մասի պահանջին համապատասխան որակավորման վերաբերյալ,

3.Անձնագրի պատճենը,

4.Ինքնակենսագրություն  (Ձև4),

5.Թափուր աշխատատեղը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքներին և աշխատանքային ունակություններին ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի, հավաստագրերի պատճենները ( դրանց առկայության դեպքում),

6.Մեկ լուսանկար՝ 3*4 չափի,

7.Այլ պետությունների քաղաքացիները՝ Հ Հ  աշխատելու իրավունք,

8.ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինգրքույկ:

Փաստաթղթերի պատճենները  պետք է ներկայացնել բնօրինակների հետ:

Փաստաթղթերը ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից մինչև հոկտեմբերի 8-ը ներառյալ, ամեն օր՝ ժամը 10-ից միչև 15-ը՝ բացի շաբաթ, կիրակի և ոչ աշխատանքային այլ օրերից:

Փաստաթղթերի ընդունումը կանցկացվի ըստ կարգի:

Մրցույթները տեղի կունենան հոկտեմբերի 11-ին՝ ժամը 12-ին, Մարգահովիտի Հ. Թումանյանի անվան միջնակարգ դպրոցում:

Հասցե՝ գ. Մարգահովիտ, 3-րդ փողոց, 20 շենք

Հեռ.՝/0322/6-98-05, /091/07-05-05


Համապետական շաբաթօրյակ 08.09.2018թ.

Posted by: | Posted on: Սեպտեմբերի 8, 2018

Սեպտեմբերի 8-ի համապետական շաբաթօրյակին ակտիվ մասնակցություն ունեցավ Մարգահովիտի միջնակարգ դպրոցի ողջ անձնակազմը և աշակերտները։


Հաշվետվություն

Posted by: | Posted on: Հուլիսի 9, 2018

եռամսյակային հաշվետվության ձև 1

հաշվետվությունձև2

հաշվետվություն ձև 3

հաշվետվություն բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին1

հաշվետվություն բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին2

 


Կոմպլեկտավորում

Posted by: | Posted on: Հունիսի 26, 2018

Կոմպլեկտավորում


ԼԻՑԵՆԶԻԱ

Posted by: | Posted on: Հունիսի 26, 2018

Լիցենզիա


Հավասար կրթություն հավասար պայմաններում

Posted by: | Posted on: Մայիսի 24, 2018

2018թ. մայիսի 23-ին Մարգահովիտի միջնակարգ դպրոցի աշակերտները եղան ATP  բնապահպանական ուսումնական կենտրոնում :

Նպատակը համընդհանուր ներառական կրթություն ստացող  սովորողների  հավասար կրթության իրավունքի ապահովումն էր:

Ուսումնական կենտրոնի կոորդինատոր Գայանե Մարգարյանը նախապատրաստել էր գարնանացանի համար փոքրիկ հողակտոր, որտեղ սովորողները իրենց ձեռքերով աշխատանքներ կատարեցին:Կազմակերպվեց   «Մաքուր միջավայր»,  «Մաքուր բնություն» խորագրերով ֆիլմերի դիտում:Դպրոց-ուսումնական կենտրոն համագործակցությունը ապահովվեց ուսուցչի  օգնականներ  Գայանե Սարուխանյանի, Ժասմեն դերձյանի  ևԱնի խաչատրյանի մասնակցությամբ:

 

 


«Մենք գումարվելիս բազմապատկվում ենք»

Posted by: | Posted on: Մայիսի 16, 2018

Մայիսի 15-ին Մարգահովիտի միջնակարգ դպրոցում տեղի ունեցավ «Մենք գումարվելիս բազմապատկվում ենք» խորագրով համադպրոցական միջոցառումը՝  նվիրված մայիսյան հերոսամարտերի 100-ամյակին:

Այս հիանալի միջոցառումը աշակերտներին փոխանցեց հայ ժողովրդի հերոսական պայքարի ոգին և գրավական դարձավ նորանոր հաղթանակներ կերտելու:

Միջոցառման կազմակերպիչ՝ Կարինե Պողոսյան